การเดินทาง
กรุงเทพ-แม่สอด
1.รถส่วนตัว
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1จากต่างระดับบางปะอิน-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-
นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตากสังเกตด้านซ้ายมือจากบ.เหมืองผาแดงไปอีก 4.8กม.
จะถึงทางแยกซ้ายมือไปอ.แม่สอดจนถึงวงเวียน 4แยก 486กม.ไปอุ้มผางใช้เส้นซ้ายมือ ,
ไปริมเมยใช้เส้นขวามือ ,ตรงเข้าตัวอำเภอแม่สอด
2.รถโดยสาร
บ.ข.ส.ขึ้นที่หมอชิต 2ราคาตั้งแต่ 307-397-610บาท
โทร.936-3660 ,936-3666 ,055-532-949
โปรดตรวจสอบที่ http://www.transport.co.th/Tn1.htm
บ.ทันจิตต์ทัวร์ขึ้นหมอชิต 2ราคา 460บาท
โทร.936-3210-3 ,055-531-835
บ.เชิดชัยทัวร์ขึ้นหมอชิต 2ราคา 394บาท
โทร.936-0199 ,055-531-974
3.ทางเครื่องบินของแอร์ฟีนิคซ์
ทุกวันจันทร์,พุทธ,ศุกร์
ราคา 2,500 บาท
แม่สอด.โทร. 055-536111,087-2311888

กรุงเทพ(ดอนเมือง) -แม่สอด
07.30 - 08.50
แม่สอด -กรุงเทพ(ดอนเมือง)
16.30-15.50

แม่สะเรียง - แม่สอด
รถโดยสารขึ้นที่ท่ารถโดยสารอ.แม่สะเรียงเวลา 7.00-13.00น. 150บาท/คน
ระยะทาง 232กม.

เชียงใหม่ - แม่สอด
1.รถโดยสาร
-(รถเมล์เขียว)ขึ้นที่สถานีขนส่ง (อาเขต)มีทั้งธรรมดาและปรับอากาศ
เวลา 7.45-13.10น.ราคา 96-172บาท/คนระยะทาง 348กม.
โทร.053-242-664 ,241-449 (สามารถมาต่อรถตู้ที่จ.ตากเพื่อมาแม่สอดได้ )
-รถตู้จากโรงแรมนิวเชียงใหม่เวลา 12.30น.ราคา 180บาท/คน
โทร.053-251-533
2.รถส่วนตัว
ตามทางหลวงหมายเลข 11ผ่านลำพูนลำปางแล้วมาตามทางหลวงหมายเลข 1
ผ่านเถินเลยอ.เมืองตากข้ามสะพานข้ามแม่น้ำปิงตรงไปจะพบ 3แยกแล้วเลี้ยวขวาตาม
ทางหมายเลข 105อีก 80กม.

พิษณุโลก - แม่สอด
- รถโดยสาร-รถตู้เวลา 7.25-14.00น.ราคา 85บาท/คนขึ้นที่สถานีขนส่งจังหวัด
ระยะทาง 221กม.โทร.055-242-430
-นั่งรถมาลงที่สถานีขนส่งจ.ตากแล้วต่อรถตู้มาลงแม่สอด